poniedziałek, 26 grudnia 2016

Święta jak Święta...

Kochani, 
dziękujemy za pamięć, życzenia, modlitwę i wszelkie dobro, jakiego doświadczamy z Waszej strony. Wreszcie także i my śpieszymy z życzeniami świątecznymi.
Skoro zatem Zbawiciel przyszedł na świat, życzymy sobie i Wam, abyśmy jeszcze w tym trwającym okresie Narodzenia Pańskiego dostąpili łaski, jaka była udziałem starca Symeona:
Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. (Łk 2,30)
Niech Pan błogosławi i strzeże Was przez wszystkie dni. 

siostry jadwiżanki wawelskie

niedziela, 4 grudnia 2016

Symbole na cmentarzu św. Leonarda: KRZYŻ.

Krzyż jest wpisany w cmentarz, który jest szczególnie uprzywilejowanym dla niego miejscem. Krzyż wyznacza jego centrum, widnieje na grobach. Jest znakiem zwycięstwa i zbawienia. Przypomina, że Chrystus przez mękę i śmierć na drzewie krzyża swoją śmiercią pokonał śmierć naszą. Zatriumfował nad złem i szatanem. Odtąd śmierć i cierpienie nie są ostatecznym wymiarem ludzkiego życia, lecz nowe życie w chwale zmartwychwstania.