sobota, 21 maja 2016

czwartek, 19 maja 2016

Wiara jest potwierdzona znakami

Boże pieczęcie 

Gdy Pan mówi, to prawdziwość swoich słów potwierdza znakami. Cuda, będące znakami Bożej mocy, są pieczęcią, które zaświadczają o prawdzie orędzia. Doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym to doświadczenie spotkania z Tym, kto posyła. Jezus mówi uczniom o znakach, które będą im towarzyszyły:
„w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić” (Mk 17-18).

poniedziałek, 9 maja 2016

Wielki Jubileusz Chrztu

Pierwszy kościół powstał w Zawichoście prawdopodobnie w 906 roku. Około 1000 roku kościoły były już dwa. Przypuszcza się, że ewangelię przynieśli tu cyrylo-metodiańscy misjonarze ze wschodu i było to na długo przed chrztem Mieszka I. Dlatego właśnie to miejsce wybrano na centralne uroczystości diecezjalne związane z jubileuszem chrześcijaństwa.

czwartek, 5 maja 2016

Wiara jest wejściem w doświadczenie apostolskie

Zmartwychwstanie Chrystusa to najważniejsze wydarzenie w dziejach wszechświata. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby Kościoła i nas w nim. „Próżna by była nasza wiara” (1 Kor 15, 4).