wtorek, 29 sierpnia 2017

Odnowienie ślubów

Po zakończeniu rekolekcji zakonnych, 28 sierpnia, we wspomnienie św. Augustyna, uczestniczyłyśmy w uroczystej Eucharystii, podczas której siostry juniorystki odnowiły na kolejny rok śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Mszy świętej przewodniczył ks. Jacek Beksiński. Śluby sióstr przyjęła Przełożona generalna naszego zgromadzenia, s. Marzena Władowska.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Pierwszy raz na pielgrzymce [świadectwo]

Przeżycia z pierwszej pielgrzymki są szalenie istotne, bo to one zadecydują o tym, czy ktoś wybierze się jeszcze na pątniczy szlak albo tego eksperymentu już nigdy nie powtórzy. To pierwsze doświadczenie jest wypadkową indywidualnych odczuć, darów lub niedostatków wspólnoty wędrującego Kościoła oraz łaski Pana Boga, która się nie spóźnia. 

Poniższy zapis wrażeń "nowicjuszki" pielgrzymkowej to coś więcej niż świadectwo przebytej razem drogi ku Pani Jasnogórskiej.

KS. MARCIN SIEWRUK/FOTO GOŚĆ

Zderzenie z asfaltem

Porównując oczekiwania z rzeczywistością można powiedzieć, że pierwszy dzień pielgrzymki to było zderzenie nie ze ścianą, ale z asfaltem. Dla mnie Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców zaczęła się już 31 lipca rano, kiedy z wypchaną po brzegi walizką ruszyłam z południowej Polski (z przesiadką we Wrocławiu) do Zielonej Góry. Pocieszałam się, że po męczącej podróży będzie lepiej. Wiedziałam, że w pielgrzymkę wpisane są wyrzeczenia, więc spodziewałam się, że będzie ciężko, ale nie aż tak!