piątek, 25 grudnia 2015

Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami


Słowo To jest bardzo blisko ciebie:
Na twoich ustach i w twoim sercu...
Pwt 30, 14


Wszystkim Wam, Drodzy Goście, Przyjaciele, bliżsi i dalsi Znajomi,

w związku z tym, że naprawdę Jednorodzony Syn Boży stał się i jest jednym z nas, szczerze życzymy doświadczenia Jego bliskości na modlitwie i w codzienności, zwłaszcza w spotkaniach z innymi ludźmi. Niech Jego mądrość i miłość będzie w Was i oświetla drogi Wasze i Waszych bliskich. 

Życzymy radosnych i pełnych pokoju Świąt Narodzenia Pańskiego.

Wspólnota Domu Modlitwy 
czwartek, 17 grudnia 2015

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Adwentowa ikona Chrystusa. Klucz Dawida.

O, Kluczu Dawida i Berło domu Izraela
Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła
zamykasz, a nikt nie otworzy;
przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka,
pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.

czwartek, 10 grudnia 2015

Adwentowa ikona Chrystusa. Korzeń Jessego.

O, Korzeniu Jessego,
Który się wznosisz jako znak dla narodów, 
Przed tobą zamilkną królowie,
A ludy modlić się będą do ciebie,
Przyjdź nas wyzwolić i już dłużej nie zwlekaj.

wtorek, 8 grudnia 2015

Adwentowa ikona Chrystusa. Pan.

O, Adonai, Wodzu Izraela,
Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi
I na Synaju dałeś mu Prawo,
Przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

wtorek, 1 grudnia 2015

Adwentowa ikona Chrystusa. Mądrość.

Liturgia Adwentu przybliżając nam postać Mesjasza dzieli Adwent jakby na dwie części. W pierwszej uczy nas czekania na Paruzję, czyli objawienie się Pana na końcu czasów, druga zaś bezpośrednio przygotowuje nas na Święta Bożego Narodzenia. Cały Adwent jest dla nas szkołą, w której uczymy się czekać na Pana.

czwartek, 26 listopada 2015

Ulec czarowi Jezusa

Wielkimi krokami zbliża się do nas Adwent. Ktoś powie: znów Adwent. Znów będą wołać na Roraty i do nawrócenia. A w marketach będą grać kolędy i Mikołaje wylegną na ulice. Jaki Adwent? Zawsze jest to samo i tak samo. Wszystko wiadomo. Niby tak, ale wejdźmy głębiej i w inną rzeczywistość, bo ta marketowa i komercyjna nam nie pomoże. Adwent do niej nie należy. Nie dajmy skraść sobie Adwentu.

sobota, 21 listopada 2015

Jezus jest Królem

W naszym domu pusto, chociaż (albo ponieważ) to nasza uroczystość patronalna. Dziś, w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla, kolejne siostry – Agnieszka i Monika – złożą/złożyły śluby wieczyste i tym samym zostaną już ostatecznie, nieodwołalnie włączone do wspólnoty. Jesteśmy zatem z nimi: kto może – ciałem i duchem, kto nie – samą modlitwą.

piątek, 13 listopada 2015

Życie w rytmie Jezusa, czyli o Bożej obecności ciąg dalszy


rok liturgiczny

Nasze życie we Wspólnocie jest ściśle związane z rytmem roku liturgicznego. To w tym przedziwnym czasie, jakim jest rok liturgiczny, jesteśmy jakby wciągane w tajemnice życia Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć: w Jezusowy rytm. W liturgii uroczystości i świąt, niedziel i zwykłych dni, kontemplujemy Jego Oblicze i Jego zbawcze działanie. Przez cały rok idziemy z Nim, w rytmie Jego tajemnic. 

piątek, 6 listopada 2015

Róża i cierń

jadwiżanki wawelskie, Zawichost
Może uciekłam z Krakowa przed smogiem, kto wie? A może wysłano mnie do Zawichostu, kto wie? Nieważne J. Ważne natomiast, że tu jestem i cieszę się tym, że tu jestem.

piątek, 30 października 2015

Jest kolorowo

Kolorowanki na zakonnej rekreacji?
Pomysł został najpierw gromko obśmiany, następnie z zaangażowaniem zrealizowany.
Chcecie zobaczyć, jak poszło?

czwartek, 22 października 2015

Odpowiedzieć przyjaźnią

Życie konsekrowane jest zaproszeniem Boga do szczególnej więzi z Nim, aby coraz bardziej poznawać, miłować i dokładniej naśladować Chrystusa. Jest to wezwanie, aby łaska, która została nam dana na chrzcie świętym przynosiła w nas obfitsze owoce. Konsekwencją naszej odpowiedzi jest opuszczenie domu, rodziny, świata, aby żyć w bliskości z Jezusem, ściślej się z Nim zjednoczyć, tak, by stać się znakiem i drogą dla ludzi, którzy pragną spotkać Boga. 

poniedziałek, 19 października 2015

Ewangelia oczami dziecka

„I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci i pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.” /Mt 19, 29/

piątek, 9 października 2015

Kwiaty w kościele

Jedną z naszych prac, którą podejmujemy jest dbanie o kościół p.w. św. Jana w Zawichoście.

Zamieszczam tu kilka zdjęć przedstawiających wnętrze kościoła oraz po raz pierwszy samodzielnie ułożone kwiaty.

czwartek, 8 października 2015

Bóg, Mały Chłopiec i jadwiżanka, czyli o Bożej obecności

Wczoraj spotkałam Małego Chłopca, kilkuletniego, którego zupełnie zmieszał mój widok. Nie wiedział, dlaczego jestem tak ubrana (w habit) ani kim jestem. Jego mama ratując sytuację opowiedziała taką oto historię:
Mały Chłopiec wrócił z przedszkola i zapytany, co ciekawego dziś usłyszał, odpowiedział, że o „Bozi”. Mama zapytała: - A gdzie ta Bozia mieszka? Chłopiec wskazując palcem w górę powiedział: - Tam (tzn. w niebie).
A ja w tym momencie powiedziałam: - O! Jaka szkoda!

środa, 7 października 2015

Witajcie!

Witajcie, witajcie!

Postanowiłam dodać pierwszy wpis JMoże na początek kilka słów o nowicjacie.

Nowicjat w naszej wspólnocie jest okresem dwuletniej formacji: pierwszy rok tzw. kanoniczny oraz drugi rok tzw. apostolski.

W malowniczym Zawichoście odbywamy swój czas nowicjatu, a więc czas modlitwy zarówno osobistej jak i wspólnotowej oraz pracy.

Jest nas czwórka nowicjuszek. Mówi się: „sprawiedliwie nie znaczy równo”, ale w tym przypadku Pan Bóg zatroszczył się o równowagę. Są dwie nowicjuszki kanoniczne i dwie nowicjuszki apostolskie.

s. Katarzyna, nowicjuszka apostolska

Wnętrze kościoła św. Jana Chrzciciela w Zawichościewtorek, 22 września 2015

Hymn o Liturgii Godzin

W Kościele panuje starożytna tradycja modlitwy Psalmami w ściśle określonych godzinach dnia. Godziny te związane są z najważniejszymi wydarzeniami zbawczymi, które kontemplujemy i sławimy. Pięknie o tych powiązaniach mówi pewien starożytny hymn*. 

Zachęcam do wsłuchania się w treść poszczególnych strof.

***

00:00
Umiłowana godzino północy,
kiedy Słowo wszechmocnego Boga
przybywa z tronu nieba
i jako Dziecko spoczywa w łonie swej Matki.

12:00

Umiłowana szósta godzino dnia, 
kiedy krzyż wzniesiono,
a Pan i Oblubieniec w wodzie i krwi spływającej z przebitego boku
obmywa z grzechów swoją Oblubienicę.

15:00

Umiłowana, boleśnie umiłowana dziewiąta godzino dnia, 
godzino dojrzała, kiedy Oblubienica-Kościół
z nowego drzewa życia, jakim jest krzyż,
zrywa jak dojrzały owoc umarłego Zbawcę.

Wieczór:

Umiłowana godzino wieczorna, 
kiedy cichy Hesperus*, gwiazda wieczorna, iskrzy się z niebios,
a Kościół, patrząc na dokonane dzieło zbawienia 
i na Odpoczywającego po walce, dzięki czyni.

Rano:

Umiłowana, nade wszystko umiłowana godzino poranna,
kiedy Pan w glorii wschodzącego słońca wstaje z grobu
i jako Nowy i wiecznie Żyjący
ukazuje się Oblubienicy swojej w ogrodzie.

9:00

I umiłowana, szczególnie umiłowana trzecia godzino dnia, 
kiedy Duch Święty, Gołębica i Ogień, schodzi z niebios 
i bije godzina narodzin Kościoła.
Kiedy zaczyna być budowany na ziemi Dom Gołębia, tabernakulum Eucharystii, 
skąd nowy Ogień będzie rozpalał dusze tych, 
co pójdą na krańce świata obwieszczać Dobrą Nowinę Wielkiej Nocy.


***Jest to fundament modlitwy zwanej Liturgią Godzin. 

Jutrznia w kościele św. Jana Chrzciciela*Hymn cytuję za: bp Wacław Świerzawski "Modlitwa uświęcenia czasu - Pieśnią nad Pieśniami Kościoła", w: Anamnesis, 21.

*Hesperus - planeta Wenus widoczna nad horyzontem po zachodzie Słońca.s. Monika

poniedziałek, 21 września 2015

Apokalipsa
Podobno wczoraj, w trzecią niedzielę września, obchodzono Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

piątek, 18 września 2015

Nasze życie

Jak wygląda to nasze zawichojskie życie? 

Jest trochę wiejskie i czasem ma smak ziół rosnących w ogrodzie i moreli, i podarowanych malin, wspólnych posiłków, „niecodziennych” spotkań z Ojcem Założycielem, codziennej domowej pracy.

wtorek, 15 września 2015

ObłóczynyW święto Podwyższenia Krzyża dwie nasze siostry - Katarzyna i Paulina - przyjęły habit i rozpoczęły nowicjat. Obrzęd obłóczyn był włączony w liturgię nieszporów, której przewodniczył o. Konrad Małys OSB. W obrzędzie uczestniczyła też, naturalnie, nasza matka Marzena.


Siostry zgodnie z tekstem obrzędu wyraziły pragnienie pójścia za Chrystusem "królewską drogą krzyża Jego rad" i niedługo potem były już ubrane.

o. Konrad Małys OSB


Od tej pory każdy dzień będą rozpoczynać modlitwą:
Przyoblecz mnie, Panie, w nowego człowieka, stworzonego na Boży wzór w sprawiedliwości i świętości prawdy.
oraz:
Przepasz mnie, Panie, sznurem niewinności, aby trwała we mnie moc powściągliwości i czystości. 
Jak każda z nas, będą odtąd nosić takie medaliki z wizerunkiem Najświętszej Panny Maryi:

W homilii nieszpornej, dzieląc się swoim doświadczeniem życia poświęconego Bogu, o. Konrad opowiedział nam między innymi o pewnym kandydacie na mnicha tynieckiego. Człowiek ten po solidnym namyśle zdecydował się na wstąpienie do klasztoru. Po kilku dniach spostrzegł, że przeżywa swój pobyt w klasztorze inaczej niż wtedy, gdy miał tu status gościa. Niby to samo, ale już nie jest tak fajnie. Dlaczego? Ojciec mówi: "Bo co innego jest jechać na karuzeli, a co innego nią kręcić."  Kto spróbował, ten wie.

A po nieszporach nastąpiły zwyczajowe siostrzane uściski.Teraz nowicjuszki muszą się jeszcze tylko nauczyć nie wkładać rękawów do zupy i nie zaczepiać sznurem o meble, i już będą się czuły w habicie tak pewnie, jak we własnej skórze.

s. Monika

niedziela, 13 września 2015

Na razie próbujemy

Jak widzicie, na razie nic tu jeszcze nie ma. Cierpliwości, cierpliwości. Jeszcze chwilka i będziemy gotowe.